Forside   Aktiviteter   Om Energi- og Miljøkontoret   Kontakt

english     
 
 

Energien på Ærø

Lokalbefolkningen på Ærø har siden starten af 80’erne arbejdet for at gøre øen selvforsynende med vedvarende energi. Uden den lokale opbakning og de lokale initiativer ville det ikke have været muligt at nå så langt som øen er i dag på energiområdet. Der er fortsat bred opbakning til projektet om at gøre øen selvforsyndende med vedvarende energi. Som følge af de opnåede resultater og energi-målsætningen bliver øen betragtet som en af de førende vedvarende energi-øer i verden. Dette har resulteret i en række priser samt at Ærø i dag er bl.a. optaget i EU’s sammenslutning af ”100 samfund for 100% vedvarende energi”

Hvorfor blev vedvarende energi introduceret på Ærø?
Bevægelsen imod atomkraft og oliekrisen i 70’erne betød opstarten til en grøn bølge i Danmark. Bølgen ramte Ærø i begyndelsen af 80’erne, hvor en gruppe af såkaldte almindelige mennesker tog initiativet til opstarten af de første lokale vedvarende energiprojekter. I efteråret 1981 blev der på Ærø Folkehøjskole arrangeret en foredragsrække omkring vedvarende energi. Herefter udsprang en mere uformel studiekreds, hvor interesserede i løbet af de efterfølgende måneder ivrigt diskuterede mulighederne for at indføre vedvarende energi på Ærø. Det var ikke ideologi der var i højsædet men derimod praktiske løsninger. Gruppen var bredt repræsenteret fra den ærøske befolkning og bestod bl.a. af en smed, en landmand, et par lærere, en bankdirektør m.fl.. Gruppen blev senere hen etableret som Ærø Energi og Miljøkontor, med over 200 lokale støttemedlemmer.

Voksende anerkendelse af VE
Med støtte fra Energistyrelsen har Ærø Energi- og Miljøkontor løbende informeret borgerne om mulighederne for udnyttelse af vedvarende energi og om hensynstagen til miljøet. Det har bl.a. betydet, at mange af øens husejere har fået hjælp til at omlægge deres individuelle husopvarmning til vedvarende energi. Det har også betydet, at der har været gennemført en række kurser for øens lokale installatører af mindre energianlæg.

80’erne var pionerernes tid: solfangere blev bygget i garager og lokale smede prøvede at starte en vindmølleproduktion.

Danmarks største vindmøllepark
I 1983 blev selskabet Ærø Vindenergi oprettet med det formål, at få etableret en vindmøllepark på Ærø. På trods af underskriftindsamlinger imod vindmølleparken og et sløvt salg af anparter i starten kunne Ærø Vindenergi i 1985 overdrage Danmarks på det tidspunkt største vindmøllepark ved Rise Mark til de 128 lokale anpartshavere.

Vindmølleparken bestod af 11 stk. 55 KW møller. Det nåede at være Danmarks største vindmøllepark i 14 dage.

Fjernvarmeanlæg
Pionerperioden kulminerede på Ærø med etableringen af Ærøskøbing varmeværk i 1989. Anlægget var et udviklings- og demonstrationsprojekt bestående af en halmkedel, solfangere, varmepumpe og røggas-kondensator. På grund af faldende oliepriser gik anlægget konkurs og blev siden solgt til Ærøskøbing Fjernvarme.

Herefter opstod der en periode, hvor alting gik lidt i stå. Omstændighederne i samfundet gjorde, at der ikke blev søsat nye spektakulære projekter.

I 1994 overtog Marstal Fjernvarme rollen som initiativtager af nye projekter. Et 75 m2 stort solfanger-prøveanlæg blev bygget til en lokal svømmehal. Den viden, der blev opnået igennem forsøgsprojektet, resulterede i opfindelsen af en ny succesfuld styringsmetode til solfangeranlæg. Erfaringerne var så gode at det blev besluttet at bygge et reelt fjernvarmeanlæg baseret på solvarme. Dette blev begyndelsen til en ny æra med vedvarende energi på Ærø.

I 2000 blev øens tredje og mindste fjernvarmeværk etableret i Rise, naturligvis også baseret på solvarme. Således er alle Ærøs fjernvarmeværker i dag baseret 100% på vedvarende energikilder.

Private initiativer
Udover de mere markante energiprojekter der blev gennemført efter 1994, har 90érne på Ærø været kendetegnet ved at øens befolkning i højere og højere grad anerkendte de vedvarende energisystemer.

Det betyder, at Ærø i dag er et af de steder i Danmark, hvor der er installeret flest private solfangere, træpillefyr og brændeovne koblet op på centralvarmesystemer, men vi kan og skal gøre det meget bedre!

Etablering af VE-Organisation Ærø
I 1997 blev den "Vedvarende Energi Organisation Ærø" (forkortet til VE-Organisation Ærø) etableret som et resultat af den danske regerings konkurrence om at blive Danmarks officielle vedvarende energi-ø. Selvom Ærø ikke vandt titlen, har øen alligevel fortsat sit arbejde for at gøre øen selvforsynende med vedvarende energi.

Formålet med VE-Organisation Ærø er at være et igangsættende forum, som skal fremme energibesparelser og omlægning af Ærøs energiforsyning til vedvarende energi. I starten blev organisationen etableret som en del af Ærø Energi og Miljøkontor, men i år 2000 etablerede organisationen sig som en selvstændig institution.

Hæderspriser
Arbejdet med at omlægge Ærø til en vedvarende energi-ø, har igennem tiden resulteret i flere anerkendelser og priser.

Sol Ø 2000
I år 2000 modtog øen den danske hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot var det hele øen og ikke kun en enkelt by, der fik prisen.

Energy Globe
I starten af år 2001 vandt øen den internationale pris Energy Globe 2001. Marstal Fjernvarme blev sammen med alle de andre vedvarende energi projekter på Ærø, nomineret til den østrigske pris "Energy Globe Award 2001". Arbejdet for at gøre øen selvforsyndende blev sammen med 13 andre andre internationale projekter udvalgt til prisen blandt 1000 indsendte forslag fra 75 forskellige lande.

Best Renewable Energy Partnership in Isolated Communities
I slutningen af 2001 vandt øen igen EU’s pris for bæredygtige samfund: Best Renewable Energy Partnership in Isolated Communities.

Ærø bliver betragtet som en af de førende vedvarende energi-øer i verden. Øen er derfor optaget i EU’s sammenslutning: 100 samfund for 100% vedvarende energi.


 » Energidata


Find data, billeder, præsentationer og få yderligere info om de forskellige energianlæg på Ærø. Læs mere her...

 » Energi gennem tiderne


1985: Danmarks første vindmøllepark ved Rise Mark på Ærø


2000: Hele Danmarks sol-ø


2001: Fjernvarme i Rise


2001: Best Renewable Energy Partnershio in Isolated Communities


2002: 3x2 MW vindmøller ved Rise mark


2003: Sunstore 2 - mere solvarme i Marstal


2006: VE-event Ærø med energimesse og konference


2007: Raps-det-selv workshop