Forside   Aktiviteter   Om Energi- og Miljøkontoret   Kontakt

english     
 
 

Marstal Fjernvarme

Marstal Fjernvarme blev etableret i 1962 og leverer i dag fjernvarme til 1460 forbrugere i Marstal.

Fjernvarmen i Marstal er i dag baseret 100 % på vedvarende energikilder, fra sol og bioolie, hvor solens energi leverer 30% af den årlige fjernvarmeproduktion.

Med over 18.000 m2 solfangere er Marstal solfangeranlæg det største solvarmeanlæg i verden, og vil i løbet af 2010-12 blive udbygget med yderligere 15.000 m2 og nyt varmelager på 75.000 m3.

Solfangeranlægget i Marstal er opbygget i flere etaper og består af flere forskellige typer solfangere (pladesolfanger, vakumsolfanger, parabolsolfangere). Ligeledes er anlæggets varmtvandslagre baseret på forskellige lagringsteknikker med et 2.100 m3 ståltank-lager, et 3.500
m3 jordslangelager og et 10.000 m3 damvarme-lager.

Marstal Fjernvarme har udviklet en styringsteknik, hvor pumperne styres efter solindstålingen. Det har bl.a. resulteret i en energibesparelse på 75 % til pumpekraft samt højere effektivitet af solfangerne, og teknikken anvendes i dag på de fleste større solvarmeanlæg.

Anlægsdata

  • 18.365 m2 solfangere
  • 2.100 m3 akkumuleringstank
  • 3.500 m3 sandlager
  • 10.000 m3 damvarmelager
  • 18,2 MW oliekedler

Årlig varmeproduktion: 28.000 MWh


 » Kontakt


Marstal Fjernvarme A.m.b.a
Jagtvej 2
5960 Marstal
Telefon: 62 53 15 64
www.solarmarstal.dk

På Marstal Fjernvarmes egen hjemmeside kan man bl.a. hente produktionsdata for solvarmeanlægget.

 » Yderligere info


www.solvarmedata.dk kan man følge den aktuelle solvarmepro-duktion på Marstal solvarmeanlæg samt flere andre danske store solvarmeanlæg.

Ydelsesstatistik på internettet på store solvarmeanlæg

Store solvarmeanlæg med høje dækningsgrader